ODHAL ČARODĚJNICI

Konverzační hra k ohni pro celou rodinu

Plánujete se svou rodinou, že si uděláte táborák?
Zahrajte si u něj konverzační hru

ODHAL ČARODĚJNICI.

Pro koho je hra určená?

  • děti, které umí číst a rozumí textu
  • rodiče
  • partu kamarádů

Zkrátka pro každého, kdo si rád posedí u ohně 🙂

Co je konverzační hra
ODHAL ČARODĚJNICI?

Cílem hry je zjistit, jak se jmenuje čarodějnice, kterou se chystáte upálit.

Jméno čarodějnice můžete zjistit z jejích odpovědí na otázky, které jí byly položeny u soudního přelíčení.

Lístečky s odpověďmi na otázky si hráči rozdají mezi sebou. Každý hráč dostane jen několik lístečků – odpovědí. 

A pak musí všichni dodržet jedno jediné pravidlo!

Hráči si nesmí jednotlivé odpovědi napsané na lístečcích ukázat. Mohou je číst nahlas kolikrát chtějí, mluvit o nich, psát si poznámky. Ale nesmí dát svůj lísteček s výpovědí nikomu přečíst.

Společně pak mohou zjistit, jak se jmenuje čarodějnice, kterou se chystají upálit.

Tuto konverzační a kooperační hru ke společnému ohni můžete získat ve formě eBooku. Je určená pro děti, které už umí číst a rozumí textu i pro jejich rodiče.

Můžete si ji zahrát všichni společně.

Hry se může zúčastnit i ten, kdo hru připravuje!