O čem je VELKÁ DIAMANTOVÁ LOUPEŽ? 

Začtěte se do příběhu této loupeže…
 
 Z muzea ve Vašem městě bylo ukradeno diamantové vejce nevyčíslitelné hodnoty.
 
K loupeži se přihlásil zloděj Filluta, který si však ukradené vejce nechce nechat! Schoval ho proto v jednom bytě 
ve Vašem městě a je pouze na jeho obyvatelích (resp. na Vašich dětech), zda se vejce najde.
 
  Na místě, kde bylo diamantové vejce vystavené, zanechal zloděj Filluta časopis s křížovkami a číselnými doplňovačkami. 
 
 A s krátkou zprávou, která říká, že…
 
  „Ten, kdo vyluští vybrané křížovky či doplňovačky, může najít diamantové vejce.“
 
 Podaří se Vašim dětem vyluštit Fillutovy křížovky?
 
  Bude diamantové vejce schované u Vás doma?

Cílem této bojovky je vyluštit vybrané matematické křížovky nebo číselné doplňovačky

 Jejich tajenka zavede hráče vždy do jedné skrýše. 
 V tajenkách jsou uvedeny takové skrýše, které najde každý u sebe doma. 

 Diamantové vejce tak může najít úplně každý! 

 Až hráči vyluští všechny křížovky, najdou ukradené diamantové vejce.  

Cena bojovky na doma: 147 Kč

Bojovku „Velkou diamantovou loupež“ Vám pošlu do Vašeho e-mailu v PDF formátu. 
 
Najdete v něm:   

Podaří se Vašim dětem vyluštit Fillutovy křížovky, najít ukradené diamantové vejce a vrátit ho zpět do muzea?

Co jsou matematické křížovky a číselné doplňovačky?  

Matematické křížovky


Bojovka obsahuje celkem 5 matematických křížovek zaměřených na: 
 
 1)  Sčítání a odčítání do 20
 2) Sčítání a odčítání do 50 

 3) Sčítání a odčítání do 50
 4) Sčítání a odčítání do 100

 5) Násobení a dělení do 1000 (pro starší děti)

 
 Jejich cílem je vyplnit všechna bílá políčka číslicemi tak, aby vodorovně i svisle doplněné číslice souhlasili s příklady či výsledky uvedenými v šedých polích.

Číselné doplňovačky


Cílem číselných doplňovaček je doplnit do každého řádku či sloupce číslice od 1 do 9 tak, aby se v daném řádku i sloupci vyskytovala každá číslice pouze jednou.
 

Hráčům v jejich doplňování mohou pomoci znaménka větší nebo menší.

Pokud hráči správně doplní všechny číslice do bílých políček, budou moci dešifrovat tajenku.
 
 Tajenkou je skrýš, kterou najde každý u sebe doma – např. „POD POSTELÍ“. 
 
 Do skrýše se hráči mají podívat, zda tam není schované diamantové vejce. 
 
 A nebojte se :). 
 
 Každý může odhalit tajemství zloděje Filluty a najít diamantové vejce :).

Kde si můžete bojovku zahrát?

 Bojovku můžete připravit ve Vašem domě, bytě, na chalupě. 
 
 K její přípravě budete potřebovat pouze vytištěné materiály, nůžky, izolopeu, a eurofolii (průhlené desky) nebo laminovačku.
 
 Příprava bojovky Vám zabere cca 30 minut.

Pro jak staré děti je bojovka určená?

 Bojovka je určená pro děti od 7 do 11 let.
 
Úkolem hráčů je vyluštit matematické křížovky nebo vyřešit číselné doplňovačky. 
 
 Děti by měly umět počítat (minimálně sčítat a odčítat do 50). 

Jak dlouho trvá hraní této bojovky?

Bojovku můžete rozvrhnout na celý víkend, nebo ji děti mohou vyřešit za jedno odpoledne. 
 
 Můžete ji připravit třeba na VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, odměnou na konci bojovky může být (kromě objevení diamantového vejce) třeba velikonoční nadílka!